Norisinājusies nozīmīgākā biznesa attīstības konference Latvijā “> 11 veiksmīgu komandu noslēpumi”

Šī gada 7. un  8. martā norisinājās jau otrā biznesa attīstībai veltītā konference “> 11 veiksmīgu komandu noslēpumi”, ko rīkoja Starptautiskās kouču federācijas ICF Latvijas nodaļa. Konferences mērķis ir veicināt gudras vadības līmeni Latvijā un koučinga metožu izmantošanu biznesa attīstībā. Konference pulcēja vairāk nekā 200 dalībniekus – koučinga praktiķus, dažāda līmeņa vadītājus un koučinga interesentus, kas vēlējās uzzināt, kā koučings var palīdzēt stiprināt komandu darbu.

Papildu konferencei norisinājās arī četras praktiskas meistarklases – vadības kouča un trenera Paulius Rate (LT) meistarklase “Team Coaching as an Invitation for Team Interplay”, vadības un projektu komandu trenera, biznesa psihologa Andrew Jones (UK) meistarklase “Don’t Just do Something – Stand There!” un Andas Kalniņas-Stūrītes un Gitānas Dāvidsones meistarklase “Kā nonākt plūsmā ar komandu?”.

Īpašu interesi izraisīja ekskluzīva meistarklase vadītājiem kopā ar zirgiem. Pirmo reizi Latvijā dalībniekus aicināja pētīt zirgu sistemātisko viedumu, attiecinot to uz komandu un individuālajām lomām komandu darbā, treneres un Systemic Constallations Center Riga vieslektores Marion Latour meistarklasē “The Systemic Wisdom of Horses”.

Gita Meldere, ICF Latvia prezidente: “ICF Latvia mērķis ir popularizēt koučinga kultūru Latvijā. Tas ir ne tikai lielisks instruments komandu saliedēšanā, bet arī biznesa attīstībā, kas ir gan privātsektora, gan valsts mēroga prioritāte. Lai arī koučings joprojām ir jauna pieeja organizāciju kultūras uzlabošanā, pieteikumu skaits un iesniegtie projekti ICF Latvia Prism Award balvai liecina par koučinga nostiprināšanos daudzu organizāciju kultūrā.”

12 runātāji no 6 dažādām valstīm divu dienu laikā atklāja, kā komandu darbu pārvērst naudā, saliedējot, efektivizējot un optimizējot komandu sniegumu.

Dažas atziņas no konferences runātājiem par efektīvām komandām

Elena Chelokidi, organizāciju vadības konsultante un viens no labākajiem Krievijas biznesa koučiem (RU): “Lai uzlabotu sadarbību komandā, katram komandas biedram ir jāapzinās savi iekšējie protesti. Koučings ir instruments, kas palīdz komandām cīnīties ar sociālo slinkumu.”

Marion Latour, trenere un koučs Bert Hellinger Institūtā Nīderlandē (NL): “Lai cilvēku grupu pārvērstu par komandu, ir jāatrod kopīga vīzija, kurai tic visi; jāatbild uz fundamentāliem jautājumiem, kāpēc strādājam komandā un kāpēc konkrētajā uzņēmumā; ir jāvēlas strādāt komandā.”

Paulius Rate, vadības koučs un treneris (LT): “Koučings ir reāls instruments stipru komandu veidošanā, kas vadītājiem palīdz veidot veiksmīgu dialogu un saskaņu komandā. Tieši savstarpējā komunikācija ir noteicošais faktors komandas gara veidošanā.”

Andrew Jones, vadības un projektu komandu treneris, biznesa psihologs (UK): “Koučings vadītājiem māca stratēģisku pieeju individuālo un organizācijas mērķu sasniegšanā. Nosakot individuālo mērķi katram komandas dalībniekam, ir iespējams sasniegt lielāku darbinieka iesaisti un veiksmīgāku sadarbību. Paaugstinot katra komandas biedra atbildību, veidojas efektīvas komandas, kas gatavas sasniegt mērķi.”

Graham Bird, Oxford Leadership™ asociētais biedrs (UK): “Esam ceturtās tehnoloģiju revolūcijas priekšā. Nākotnē, līderiem būs jāatsakās no direktīvas komandu vadīšanas, lai palielinātu psiholoģiskā komforta līmeni organizācijā, jo personību nozīme komandā palielināsies.”

Daina Ramata saņem ICF Latvia Prism Award par Skandi Motors projekta īstenošanu

Otro gadu pēc kārtas ICF Coaching Conversations konferenču cikla ietvaros tika pasniegta ICF Latvia Prism Award balva. Balva ir augstākais novērtējums koučinga jomā, un tās mērķis ir po­pu­la­rizēt koučingu kā vadības un darbinieku attīstības instrumentu, un kā profesiju, efektīvu pieeju rezultātu sasniegšanā.

Prism Award balvu saņēma praktizējošs koučs, koučinga meistarību trenere un pirmais algotais iekšējais organizāciju koučs Daina Ramata. Viņas izcilais ieguldījums novērtēts par Skandi Motors projekta īstenošanu.

Atzinību par koučinga metožu izmantošu apmācībā AMB Latvija projekta īstenošanā ieguva biznesa un līderības koučs Olga Dzene; par skaidriem un izmērāmiem rezultātiem CreaKids projekta īstenošanā – izaugsmes, komandu un grupu koučs izglītības jomā Kristīne Zaksa; par koučinga pieeju izmantošanu pārrunās Hansa Matrix projekta īstenošanā – līderības koučs, koučinga mentore un supervīzors Katrīna Ošleja; par koučinga kultūras ieviešanu Tele 2 projekta īstenošanā – Katrīna Ošleja, Laura Vanaga-Mickēviča un Agata Anča-Kalniņa.

Par ICF Latvia

ICF ir pasaulē lielākā nekomerciālā profesionālo kouču biedrība un resurss tiem, kuri meklē kouču pakalpojumus. Federācijā ir biedri-profesionāļi no visas pasaules, tai skaitā, līderības, biznesa un life kouči. ICF darbība veltīta profesijas un koučinga attīstībai, nosakot augstus profesionālos standartus, sniedzot neatkarīgu sertifikāciju un veidojot akreditētu kouču resursu visā pasaulē.