Komanda katedrāli uzbūvēs, ja katrs tās dalībnieks zinās, kāpēc viņš nes ķieģeli!

ICF Latvia prezidente, personību un komandu attīstības sistēmas Lumina Learning partnere Baltijā Gita Meldere laikraksta Diena 8. marta numurā pastāstīja, kas vadītājus attur no veiksmīgas komandas izveides, un kā tomēr sasniegt katra vadītāja sapni par patstāvīgu un lojālu komandu. 

Straujā tehnoloģiju attīstība un spiediens uz inovāciju iedzīvināšanu komandām liek būt izveicīgām un ātri reaģēt uz tirgus izmaiņām. Ir pierādīts, ka sadarbība komandās iniciē lielāku radošumu un ātrākus risinājumus biznesam. Līderu fokuss uz cilvēkiem un to sadarbības veicināšana, lai pielāgotos tempam, ir šodienas nepieciešamība, nevis “jauki būtu, ja būtu”.

Izcilas komandas no labām nereti šķir tikai sekunžu simtdaļas vai daži milimetri. It kā sīkumi, bet tieši komandu saliedētība nodrošina biznesa īpašnieku nodomu realizēšanos. Lai būtu šo dažu milimetru priekšā citiem, Starptautiskā kouču federācijas Latvijas nodaļa jau otro gadu organizē konferenci, kurā koučinga praktiķi un dažādu nozaru profesionāļi diskutē par aktualitātēm nozarē un kā tās praktiski pielietot ikdienā. Biznesa attīstības konferencē “>11 veiksmīga komandu noslēpumi” 7. un 8. martā runāsim par to, kāds atbalsts un kādi jauni risinājumi nepieciešami uzņēmumu un komandu vadītājiem.

Vēl dažus gadus atpakaļ pašsaprotami šķita, ka vadītāji vienmēr zina, kas un kā jādara. Šobrīd redzam, ka vadītājiem trūkst vai ir nepietiekamas iemaņas sociālo prasmju jomā (soft skills). Tirgus temps būs straujš arī turpmāk un, ja vadītāju fokuss būs uz procesiem, nevis cilvēkiem, tad sajūta, ka “nav laika, nav naudas”, saglabāsies. Tādēļ, ja vadītāja kalendārā šodien nav ierakstu par pašattīstību, tad arī bizness stāvēs tieši tajā pašā vietā, kur stāvējis.

Vadītāja pienākums ir uzturēt komandu kā platformu, kurā, savstarpēji komandas biedriem mijiedarbojoties, tiek radīta vērtība. Tas ir izaicinoši, jo prasa citādu domāšanu – nepārtrauktu lielās bildes turēšanu par to, uz kurieni komanda dodas, kādas prasmes nepieciešamas, lai sasniegtu mērķi. Kad komanda spēj funkcionēt kopīgas misijas vadīta, tas nozīmē, ka tā ir spējusi pieņemt savu dažādību jeb katrs komandas biedrs savu “Es” ir integrējis “Mēs” kontekstā.

Sekmīgas komandas funkcionēšanā ir svarīgi, ka komandas ir caurspīdīgas. Caurspīdīgums ietver skaidru lomu sadali, vienotu izpratni par tām un personību dziļās dažādības izprašanu. Lai to ikdienā panāktu, vadītājiem, rādot savu piemēru, jāveicina atvērtība un komandas biedru savstarpēja komunikācija, interese kopīgā sadarbībā un atbalstā, ar laiku to integrējot un nostiprinot katra komandas biedra paradumos. Kad sadarbība ir paradums, tad viss notiek ātrāk. Lai visi komandas biedri būtu līdzatbildīgi, “nepārsviestu” darbus viens otram, vadītājam ir jāprot identificēt katra darbinieka stiprās puses un attīstāmās jomas. Cilvēkiem gribās būt daļai no kaut kā liela un, ja viņi darīs to, kas sagādā gandarījumu, katrs darbinieks uzņemsies lomas atbildību un komandas virzība uz mērķi būs saskaņota. Katedrāli neuzbūvēsim, ja katrs nesīs ķieģeli, taču nezinās uz kurieni viņš nes!

Vadītājam ir svarīgi jau no pirmās dienās būt autentiskam, ļaujot būt autentiskiem arī saviem komandas biedriem, lai nerastos noklusējuma konflikti un ātrāk tiktu pieņemti lēmumi. Katru neefektīvu uzvedību, nespēju sadarboties var pārvērst naudas vienībā. Šīs summas parasti ir ļoti lielas! Nereti var sanākt, ka atsevišķu cilvēku ceļiem ir jāšķiras, lai vadītājs ar komandu spētu aiziet līdz mērķim. Prasme korekti šķirties un spēja nodalīt lomas no cilvēka personības palīdz saglabāt atvērtas durvis sadarbībai citos projektos.

Kad komandā ienāk jauni darbinieki, viņi rada jaunu un svaigu pienesumu komandas kultūrai. Šī ir iespēja komandām iegūt objektīvu procesu novērojumu no malas un pilnveidot kopīgo darbu. Ir svarīgi nodrošināt komandas zinātkāri, ieklausīties jaunpienācējā un pieņemt jaunas idejas pat, ja šķiet radikāli pretējas “iestaigātajai taciņai”. Vadītāja loma ir monitorēt komandas darbu, nejaukties procesos, bet tos vadīt un neveiksmes brīdī nemeklēt vainīgos. Atcerieties, ka atrašanās komandas sastāvā nenozīmē automātisku uzvaru, ir jāveido saspēle, lai bumba ieripotu vārtos!

Koučings var vadītājam piedāvāt virkni instrumentus darbā ar komandu vadīšanu. Taču tās nebūt nav “universālas zāles”. Tas ir instruments, kuru var pielietot ikdienas individuālās sarunās, kā arī darbā ar komandu. Tas ļauj vadītājam raudzīties distancēti un tai pašā laikā būt vienam no komandas. Piemērojot koučinga prasmes, vadītājs var pamanīt, sadzirdēt un uzlabot komandas dinamiku, komunikāciju, pagriezt fokusu uz galveno nolūku. Tas palīdz vadītājam veidot savu ikdienu citādāku. Un tas jau ir mērķis! Tiklīdz vadītāja ikdienā ienāk pārmaiņas, mainās arī “lielā bilde”, situācijas komandā. Komandu biedru pašrefleksija – spēja ieraudzīt sevi un situācijas no malas, veicina lēmumu pieņemšanas un atbildības attīstību. Tiek risināti “pudeles kakli”, kas traucē komandām sasniegt savus mērķus, uzlabojot komandu darba sniegumu.

Vadītājs var sasniegt mērķi tikai ar sev atbilstošu komandu, kuru veidojis un uzticas – spēcīgiem profesionāļiem, kur katrs jūtas kā daļa no lielāka, vienota organisma un zina savu lomu.

Raksta oriģināls publicēts laikraksta Diena 8. marta numurā.